Com redactar un post? Algunes idees bàsiques.

Redactar bé un post

Sovint resulta pràctic poder seguir un esquema com a guia, quan iniciem determinades accions. Disposar d’unes bases per redactar un post ens pot servir per no perdre de vista ni l’objectiu ni el camí a recórrer. Comunicar de forma clara i endreçada els conceptes i les idees que se’ns amunteguen al cap no és tasca fàcil.

Redactar un post

Us proposo algunes orientacions útils per tenir al cap en el moment de començar a redactar un post. Algunes criden l’atenció per òbvies, però no per això són menys importants.

1. Trobar el tema adequat. L’escollirem tenint en compte l’interès i preferències de les persones que ens han de llegir, el nostre públic.

2. Tractar un sol punt o assumpte central, una qüestió, un tema únic. L’abordarem des de diferents facetes o nivells de profunditat, si s’escau, però versarà sobre quelcom molt concret.

3. Preparar un petit esquema o guió dels punts principals a tocar, amb algunes anotacions d’allò més rellevant que no podem oblidar de parlar-ne.

4. Redactar amb una estructura atractiva, que faciliti la lectura. Com que moltes persones llegim en diagonal, ens anirà bé l’ús de negretes i títols, o separar l’exposició per punts, com estem fent en aquest mateix post.

 

Estructura de redacció

Per redactar un post que permeti una lectura còmoda i fluïda, us recomanem que seguiu aquesta estructura:

1. Una petita introducció, com més atractiva millor. Pot ser una anècdota personal, la resposta a una pregunta, la solució a un problema. De dues a cinc línies que ens ajudin a guanyar-nos l’interès del lector.

2. Un parell o tres blocs de text, intitolats cada un d’ells de forma independent, per facilitar-ne la lectura. En aquests paràgrafs desenvoluparem l’explicació del tema en sí, comunicarem l’essència del que volem transmetre. Es concentra aquí la major part de càrrega informativa del post.

3.Una conclusió o tancament, que pot  plantejar-se com un resum d’allò més rellevant, d’aquelles qüestions centrals que volem que quedin en la memòria del lector com a principals.

4. Una crida a l’acció, com a opció recomanable. Es tracta d’acabar amb una pregunta oberta, suggeriment o proposta per al lector, si volem alguna mena d’interacció per part seva. Per exemple, podem  demanar-li que faci algun comentari, que ens ajudi a difondre l’article a les xarxes, o que llegeixi algun altre article relacionat del nostre bloc.

 

Longitud del post

La llargada aconsellable per a un post es troba entre 400 i 600 paraules; en tot cas, no es recomana que sigui inferior a 300, ni superior a 1000.

D’una banda, es considera que ha d’incloure una quantitat mínima d’informació perquè pugui resultar interessant al lector… i a Google! De l’altra, els articles molt extensos corren el risc de fer-se pesats i només es justifiquen en casos excepcionals.

 

Redactar un post pensant en el nostre públic

En resum, tenir clares aquestes pautes bàsiques ens ajudarà a escriure posts estructurats i ens facilitarà la tasca a l’hora d’endreçar la informació perquè sigui entendible i útil per a les persones que dediquen el seu temps a llegir-nos. Una darrera qüestió molt important: mentre escrivim, procurem en cada moment pensar en l’interès de les persones que ens han de llegir.

Quines passes feu servir vosaltres per redactar un post?