Les recomanacions a Linkedin, una bona eina per destacar

Recomanacions a LinkedIn

No us heu preguntat mai quina diferència hi ha entre recomanacions i referències?

Aquesta és la qüestió que em va plantejar la Rosaura Alastruey (@rosauralastruey), directora de ProyectosTICquan em va convidar a la taula rodona que va organitzar a Barcelona Activa: “Recomanacions i referències: dóna-li un valor afegit a la teva candidatura”.

Va ser una agradable experiència compartir la taula amb grans professionals del món dels recursos humans com són la Sílvia Forés (@SilviaFores), l’Ana León (@ALeonPellicer) i el Juan Antonio Martínez (@bcnrrhh). I, gràcies a la Rosaura, va ser un èxit.

Foto ponents blog

A continuació, us deixo el resum de la meva intervenció sobre les recomanacions a Linkedin per si us interessa el tema.

Recomanacions versus referències

De fet són paraules quasi sinònimes amb diferències de matís molt subtils. La recomanació comporta una acció, té un to més informal i és generalment positiva. En canvi, les referències transmeten un enfocament més seriós, més formal i més neutre. Es vinculen a àmbits laborals i acadèmics. Poden ser escrites o orals. Les persones podem tenir “males referències” o algú pot donar “males referències” de nosaltres.

La credibilitat, gran valor al món online

Quan coneixem algú tenim molts elements que ens transmeten informació sobre aquesta persona: la seva gestualitat, el seu to de veu, com s’expressa. No passa així si contactem amb ella de forma virtual. No tenim elements que ens generin confiança. Per això, és fonamental que tot allò que comuniquem a través del nostre perfil de Linkedin transmeti la màxima credibilitat possible.

Què hem de tenir en compte a l’hora de demanar una recomanació?

En primer lloc, hem de determinar on volem anar, quin és el nostre objectiu professional. No és tan important la nostra trajectòria que ens ha fet arribar fins a on som avui, sinó que ho és més la nostra visió futura, a on volem ser demà. D’aquesta forma, podrem orientar el missatge, el contingut de les nostres recomanacions. I, en general, la direcció de la nostra comunicació al perfil de LinkedIn.

En segon lloc, no podem perdre de vista la visibilitat i permanència que té tot allò que es diu de nosaltres a Internet, i com afecta la nostra reputació digital. Les recomanacions es publiquen a la xarxa i, allà romanen, accessibles a qualsevol persona que vulgui consultar-les. Deixen, el que se’n diu una empremta digital.

A Internet, no solament és important el que diuen de nosaltres sinó també qui és la persona que ho diu, com ho diu i a on queda publicat.

Com escollim la persona que ens recomana?

Hi ha una sèrie de factors a considerar a l’hora d’escollir la persona que volem que ens recomani. La força d’una recomanació depèn en bona mesura de la persona que recomana.

Autoritat. Entesa com a prestigi professional, rellevància en el sector, experiència i qualitat dels seus contactes. Com més autoritat tingui la persona que ens recomana en el camp professional o sector escollit en què ens movem, més força tindrà la recomanació.

Reputació. Aquest és un concepte molt lligat a l’anterior. No sempre persones rellevants duen afegida una reputació adequada. De vegades, persones que creen controvèrsia o generen polèmica tenen prestigi, però poden no ser interessants per associar-les al nostre perfil amb una recomanació. Per això, val la pena assegurar-nos que la reputació sigui correcta per a nosaltres.

Relació. La persona que ens recomana ens ha de conèixer bé. Ha de ser capaç de donar una resposta idònia si mai rep una trucada d’un departament de recursos humans. Ha de poder fer una valoració positiva i acurada de les nostres qualitats personals i professionals.

Jerarquia. En termes generals, si la recomanació prové d’un superior jeràrquic, com un cap o un professor, o bé d’un client, la recomanació tindrà més força que si es tracta d’un company de feina, un company d’universitat o d’un proveïdor.

Com demanar una recomanació?

Per aconseguir bones recomanacions, la manera de fer-ho ha de ser molt personalitzada.

1. Deixar de banda els missatges estàndard. No emprar en cap cas els formats establerts per defecte a Linkedin o qualsevol altra fòrmula estàndarditzada. La comunicació ha de ser personalitzada, completament enfocada a la persona en qüestió.

2. Posar en valor la sol·licitud. Fer saber a la persona que ha estat escollida especialment per a la nostra recomanació, com d’important és aquest fet per a nosaltres i per què.

3. Informar dels nostres objectius professionals. Si la persona que ens recomana sap cap a on ens volem orientar professionalment o quines són les competències i habilitats que ens interessa destacar, l’ajudarem a enfocar millor la seva recomanació, ho agrairà, i a nosaltres ens serà de més profit.

Forma i contingut de les recomanacions

La forma i contingut de les recomanacions és un altre dels aspectes que sumaran a l’hora de puntuar el nostre nivell de credibilitat a Linkedin.

Com a mínim, han de complir amb les següents condicions:

1. Veraç, autèntica i genuïna. Perquè la credibilitat al món online es veu molts cops qüestionada per les característiques del propi mitjà, i perquè les mentides sempre tenen les “cames curtes”.

2. Potent i ben redactada. Una correcta redacció que inclogui un llenguatge convincent és la millor combinació. L’ús de determinades paraules i expressions, escollides pel seu impacte i magnetisme, sempre ajuda. Paraules com, per exemple, ‘alta rendibilitat’, ‘eficiència’, ‘assoliment de resultats’ i similars resulten normalment força seductores. Això sí, sense fer-ne abús i evitant-ne l’artificiositat.

3. Coherent i congruent. Un missatge que sigui congruent en contingut i forma, adequat per a la persona que el signa (qui recomana), serà creïble. Si el lector percep alguna dissonància en el to del missatge, o alguna incongruència en la redacció, la credibilitat de què parlàvem abans se n’anirà en orris.

4. Competències professionals i habilitats personals. Combinar ambdós aspectes és el millor. Tant importants són les competències tècniques professionals com les habilitats i aptituds que ens ajuden a ser millors persones.

Com i quantes recomanacions en el nostre perfil?

En general, poques i bones recomanacions sempre serà millor que moltes i supèrflues. I, si poden ser variades, millor. Per exemple, ens pot recomanar un antic cap per la nostra professionalitat i compromís, i un client perquè està content amb els serveis que li hem donat. La diversitat de recomanacions ens enriquirà el nostre perfil.

Sempre recordant, això sí, que en el rerefons del conjunt de les recomanacions, ha d’haver un missatge coherent que apunti en un sentit clar cap a la nostra fita professional.

A on publicar les recomanacions?

Marshall Mc. Luhan va dir fa molts anys que “el mitjà és el missatge”. I això és especialment veritat a Internet.

Com que les recomanacions formen part de la nostra marca personal i de la nostra reputació digital, escollir Linkedin per publicar-les és la millor opció.

L’orientació professional d’aquesta xarxa social vertical fa que molts dels reclutadors i headhunters l’utilitzin per buscar candidats. També la fan servir força empreses i persones que necessiten trobar col·laboradors, freelancers o proveïdors de serveis.

En resum i per concloure,

Què és el que no hem de perdre de vista en cap moment per prendre les decisions de la forma més encertada?

1. On volem anar, la nostra fita, la nostra visió i els nostres objectius professionals.

2. Recordar que a cada moment, a cada pas que fem, estem posant una peça més en la construcció de la nostra marca personal. I que, de tot el que fem, deixem una empremta digital.

Moltes gràcies per llegir l’article.